Политика за поверителност

Koop3mmc, Bergweidedijk 38, 7418 AA, Deventer, е отговорна за обработката на личните данни, както е отразено в тази декларация за поверителност.

Данни за контакт:
Koop3mmc, Bergweidedijk 38, 7418 AA, Deventer, +31 6 49 17 25 20

Лични данни, които обработваме

Koop3mmc обработва Вашите лични данни, защото използвате нашите услуги и/или защото Вие сами ни ги предоставяте. По-долу е представен преглед на личните данни, които обработваме:
- Име и фамилия
- Данни за адреса
- Телефонен номер
- Имейл адрес
- IP адрес
- Подробности за местоположението
- Данни за вашите дейности в нашия уебсайт
- Списък с данни за контакт с клиенти чрез приложение
- Интернет браузър и тип устройство

Специални и/или чувствителни лични данни, които обработваме

Нашият уебсайт и/или услуга нямат за цел да събират данни за посетители на уебсайта, които са на възраст под 16 години. Освен ако нямат съгласието на родител или настойник. Въпреки това не можем да проверим дали даден посетител е по-възрастен от 16 години. Ето защо съветваме родителите да участват в онлайн дейностите на децата си, за да се избегне събирането на данни за деца без родителско съгласие. Ако сте убедени, че сме събрали лични данни за непълнолетно лице без такова съгласие, моля, свържете се с нас на [email protected] и ние ще изтрием тази информация.

С каква цел и на какво основание обработваме лични данни

Buy3mmc обработва вашите лични данни за следните цели:

- Обаждане или изпращане на имейл до вас, ако това е необходимо за извършване на нашите услуги.
- Информиране за промени в нашите услуги и продукти
- За да ви доставим стоки и услуги.

Автоматизирано вземане на решения

Koop3mmc не взема решения, основани на автоматизирана обработка, по въпроси, които биха могли да засегнат (значително) физически лица. Това са решения, вземани от компютърни програми или системи, без участието на човек (напр. служител на Koop3mmc).

Колко дълго съхраняваме личните данни

Koop3mmc няма да съхранява вашите лични данни за по-дълго време, отколкото е строго необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани данните ви. След това съхраняваме данните за срок до една година за описаните статистически цели. След това данните се изтриват, освен ако не съществува законово задължение, което изисква по-дълго съхранение (като например задължението за седемгодишно съхранение на данъчни данни за плащания).

Споделяне на лични данни с трети страни

Koop3mmc не продава вашите данни на трети страни и ще ги предостави само ако това е необходимо за изпълнението на споразумението ни с вас или за да спазим законово задължение. С дружествата, които обработват вашите данни от наше име, ние сключваме споразумение с обработващ лични данни, за да гарантираме същото ниво на сигурност и поверителност на вашите данни. Koop3mmc остава отговорен за тази обработка.

Бисквитки или подобни техники, които използваме

Koop3mmc използва функционални, аналитични и проследяващи бисквитки. Бисквитката е малък текстов файл, който се съхранява в браузъра на вашия компютър, таблет или смартфон при първото ви посещение на този уебсайт. Koop3mmc използва бисквитки с чисто техническа функционалност. Те осигуряват правилното функциониране на уебсайта и например запомнянето на вашите предпочитания. Тези "бисквитки" се използват и за правилното функциониране на уебсайта и за неговото оптимизиране. Освен това поставяме бисквитки, които проследяват поведението ви при сърфиране, за да можем да предлагаме съобразено с нуждите съдържание и реклами. Още при първото Ви посещение на нашия уебсайт Ви информирахме за тези бисквитки и поискахме Вашето разрешение да ги поставим. Можете да се откажете от бисквитките, като настроите интернет браузъра си да не съхранява повече бисквитки. Можете също така да изтриете всяка информация, която е била съхранена преди това, чрез настройките на браузъра си. За обяснение вижте: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Преглед, промяна или изтриване на данни

Имате право да преглеждате, коригирате или изтривате личните си данни. Освен това имате право да оттеглите евентуалното си съгласие за обработване на данни или да възразите срещу обработването на личните ви данни от Koop3mmc и имате право на преносимост на данните. Това означава, че можете да подадете искане до нас да изпратим личните данни, които съхраняваме за вас в компютърен файл, на вас или на друга организация, посочена от вас. Можете да изпратите искане за проверка, коригиране, изтриване или прехвърляне на Вашите лични данни или искане за оттегляне на Вашето съгласие или възражение срещу обработването на Вашите лични данни на адрес [email protected]. За да сме сигурни, че искането за проверка е направено от вас, ви молим да изпратите копие от документ за самоличност заедно с искането. В това копие зачертайте паспортната си снимка, MRZ (машинночитаемата зона, ивицата с цифри в долната част на паспорта), номера на паспорта и номера за обслужване на граждани (BSN). Това се прави с цел защита на личните ви данни. Ще отговорим на искането ви във възможно най-кратък срок, но не по-късно от четири седмици. Koop3mmc също така би желал да ви информира, че имате възможност да подадете жалба до националния надзорен орган - Органа за лични данни. Можете да направите това чрез следния линк: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Как защитаваме личните данни

Koop3mmc се отнася сериозно към защитата на вашите данни и предприема подходящи мерки, за да предотврати злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелано разкриване и неоторизирана промяна. Ако смятате, че данните ви не са правилно защитени или има признаци за злоупотреба, моля, свържете се с нашата служба за обслужване на клиенти или чрез [email protected]

- Достъпът до личните данни е защитен с потребителско име и парола.