Zásady ochrany osobních údajů

Za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, odpovídá společnost Koop3mmc, Bergweidedijk 38, 7418 AA, Deventer.

Kontaktní údaje:
Koop3mmc, Bergweidedijk 38, 7418 AA, Deventer, +31 6 49 17 25 20

Osobní údaje, které zpracováváme

Koop3mmc zpracovává vaše osobní údaje, protože využíváte naše služby a/nebo protože nám tyto údaje sami poskytujete. Níže je uveden přehled osobních údajů, které zpracováváme:
- Jméno a příjmení
- Podrobnosti o adrese
- Telefonní číslo
- E-mailová adresa
- IP adresa
- Podrobnosti o umístění
- Údaje o vašich aktivitách na našich webových stránkách
- Seznam kontaktních údajů zákazníků prostřednictvím aplikace
- Internetový prohlížeč a typ zařízení

Zvláštní a/nebo citlivé osobní údaje, které zpracováváme

Naše webové stránky a/nebo služby nemají v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek mladších 16 let. Pokud nemají souhlas rodičů nebo opatrovníka. Nemůžeme však ověřit, zda je návštěvník starší 16 let. Doporučujeme proto rodičům, aby se podíleli na online aktivitách svých dětí, aby se zabránilo shromažďování údajů o dětech bez souhlasu rodičů. Pokud jste přesvědčeni, že jsme shromáždili osobní údaje o nezletilé osobě bez takového souhlasu, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected] a my tyto informace vymažeme.

Za jakým účelem a na jakém základě zpracováváme osobní údaje

Buy3mmc zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

- Volání nebo zasílání e-mailů, pokud je to nutné k provedení našich služeb.
- informování o změnách našich služeb a produktů.
- Dodávat vám zboží a služby

Automatizované rozhodování

Koop3mmc nerozhoduje na základě automatizovaného zpracování o záležitostech, které by mohly (významně) ovlivnit jednotlivce. Jedná se o rozhodnutí učiněná počítačovými programy nebo systémy bez účasti člověka (např. zaměstnance společnosti Koop3mmc).

Jak dlouho uchováváme osobní údaje

Společnost Koop3mmc nebude uchovávat vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné k naplnění účelů, pro které byly vaše údaje shromážděny. Pro popsané statistické účely pak údaje uchováváme po dobu až jednoho roku. Poté jsou údaje vymazány, pokud neexistuje zákonná povinnost, která vyžaduje delší uchovávání (např. povinnost uchovávat daňové údaje po dobu sedmi let v případě platebních údajů).

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Společnost Koop3mmc neprodává vaše údaje třetím stranám a poskytne je pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi nebo pro splnění zákonné povinnosti. Se společnostmi, které zpracovávají vaše údaje naším jménem, uzavíráme zpracovatelskou smlouvu, abychom zajistili stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich údajů. Za toto zpracování zůstává odpovědná společnost Koop3mmc.

Soubory cookie nebo podobné techniky, které používáme

Koop3mmc používá funkční, analytické a sledovací soubory cookie. Soubor cookie je malý textový soubor, který se uloží do prohlížeče vašeho počítače, tabletu nebo chytrého telefonu při první návštěvě těchto webových stránek. Koop3mmc používá soubory cookie s čistě technickou funkcí. Ty zajišťují správné fungování webových stránek a například zapamatování vašich preferencí. Tyto soubory cookie se také používají k zajištění správného fungování webových stránek a k jejich optimalizaci. Kromě toho umisťujeme soubory cookie, které sledují vaše chování při surfování, abychom vám mohli nabídnout obsah a reklamu na míru. Již při vaší první návštěvě našich webových stránek jsme vás o těchto souborech informovali a požádali vás o souhlas s jejich umístěním. Soubory cookie můžete odmítnout tak, že nastavíte svůj internetový prohlížeč tak, aby soubory cookie již neukládal. Veškeré dříve uložené informace můžete také vymazat prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Vysvětlení naleznete na adrese: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Zobrazení, úprava nebo odstranění dat

Máte právo na prohlížení, opravu nebo vymazání svých osobních údajů. Kromě toho máte právo odvolat svůj případný souhlas se zpracováním údajů nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností Koop3mmc a máte právo na přenositelnost údajů. To znamená, že nám můžete podat žádost o zaslání osobních údajů, které o vás uchováváme v počítačovém souboru, vám nebo jiné vámi určené organizaci. Na adresu [email protected] můžete zaslat žádost o kontrolu, opravu, výmaz nebo přenos vašich osobních údajů nebo žádost o odvolání souhlasu či námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Abychom se ujistili, že žádost o nahlédnutí jste podali vy, žádáme vás, abyste spolu s žádostí zaslali kopii dokladu totožnosti. V této kopii začerněte svou pasovou fotografii, MRZ (strojově čitelná zóna, pás čísel ve spodní části pasu), číslo pasu a číslo občanského průkazu (BSN). Je to z důvodu ochrany vašeho soukromí. Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, nejpozději však do čtyř týdnů. Společnost Koop3mmc by vás také ráda informovala, že máte možnost podat stížnost u vnitrostátního dozorového úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete tak učinit prostřednictvím následujícího odkazu: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Jak zabezpečujeme osobní údaje

Společnost Koop3mmc bere ochranu vašich údajů vážně a přijímá vhodná opatření, aby zabránila jejich zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zveřejnění a neoprávněným úpravám. Pokud máte pocit, že vaše údaje nejsou řádně zabezpečeny nebo existují náznaky jejich zneužití, kontaktujte prosím náš zákaznický servis nebo prostřednictvím [email protected]

- Přístup k osobním údajům je chráněn uživatelským jménem a heslem.