Integritetspolicy

Koop3mmc, Bergweidedijk 38, 7418 AA, Deventer, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Kontaktuppgifter:
Koop3mmc, Bergweidedijk 38, 7418 AA, Deventer, +31 6 49 17 25 20

Personuppgifter som vi behandlar

Koop3mmc behandlar dina personuppgifter eftersom du använder våra tjänster och/eller eftersom du själv tillhandahåller dessa uppgifter till oss. Nedan följer en översikt över de personuppgifter som vi behandlar:
- Förnamn och efternamn
- Adressuppgifter
- Telefonnummer
- E-postadress
- IP-adress
- Detaljer om platsen
- Uppgifter om dina aktiviteter på vår webbplats
- Lista med kontaktuppgifter till kunder via en app
- Webbläsare och enhetstyp

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi behandlar

Vår webbplats och/eller tjänst har inte för avsikt att samla in uppgifter om webbplatsbesökare som är under 16 år. Såvida de inte har föräldrarnas eller vårdnadshavarens samtycke. Vi kan dock inte verifiera om en besökare är äldre än 16 år. Vi rekommenderar därför föräldrar att vara involverade i sina barns onlineaktiviteter för att undvika att samla in uppgifter om barn utan föräldrarnas samtycke. Om du är övertygad om att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig utan sådant samtycke, vänligen kontakta oss på [email protected] så kommer vi att radera denna information.

I vilket syfte och på vilken grund vi behandlar personuppgifter

Buy3mmc behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

- Ringa eller skicka e-post till dig om det är nödvändigt för att utföra våra tjänster
- Informera dig om ändringar av våra tjänster och produkter
- För att leverera varor och tjänster till dig

Automatiserat beslutsfattande

Koop3mmc fattar inte, på grundval av automatiserad behandling, beslut om frågor som kan (väsentligt) påverka enskilda personer. Detta är beslut som fattas av datorprogram eller system, utan att en människa (t.ex. en anställd på Koop3mmc) är inblandad.

Hur länge vi sparar personuppgifter

Koop3mmc kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka dina uppgifter samlades in. Vi behåller sedan uppgifterna i upp till ett år för de statistiska ändamål som beskrivs. Därefter raderas uppgifterna, såvida det inte finns en rättslig förpliktelse som kräver längre lagring (t.ex. den sjuåriga lagringsskyldigheten för betalningsuppgifter).

Delning av personuppgifter med tredje part

Koop3mmc säljer inte dina uppgifter till tredje part och kommer endast att lämna ut dem om det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig skyldighet. Med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa samma nivå av säkerhet och sekretess för dina uppgifter. Koop3mmc förblir ansvarig för denna behandling.

Cookies eller liknande tekniker som vi använder

Koop3mmc använder funktionella, analytiska och spårningscookies. En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren på din dator, surfplatta eller smartphone första gången du besöker denna webbplats. Koop3mmc använder cookies med en rent teknisk funktionalitet. Dessa säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt och att till exempel dina preferenser kommer ihåg. Dessa cookies används också för att få webbplatsen att fungera korrekt och för att optimera den. Dessutom placerar vi cookies som spårar ditt surfbeteende så att vi kan erbjuda skräddarsytt innehåll och annonser. Redan vid ditt första besök på vår webbplats informerade vi dig om dessa cookies och bad om ditt tillstånd att placera dem. Du kan välja bort cookies genom att ställa in din webbläsare så att den inte längre lagrar cookies. Du kan också radera all information som tidigare lagrats via dina webbläsarinställningar. För en förklaring, se: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Visa, ändra eller radera data

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att återkalla ditt eventuella samtycke till databehandling eller invända mot Koop3mmcs behandling av dina personuppgifter och du har rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du kan skicka en begäran till oss om att skicka de personuppgifter vi har om dig i en datafil till dig eller en annan organisation som du har angett. Du kan skicka en begäran om att inspektera, korrigera, radera eller överföra dina personuppgifter eller en begäran om att återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter till [email protected]. För att säkerställa att begäran om inspektion görs av dig ber vi dig att skicka en kopia av ditt identitetsbevis med begäran. På denna kopia ska du överstryka ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, den sifferserie som finns längst ned på passet), passnummer och medborgarservicenummer (BSN). Detta för att skydda din integritet. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt, dock senast inom fyra veckor. Koop3mmc vill också påpeka för dig att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, Personuppgiftsmyndigheten. Du kan göra det via följande länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hur vi skyddar personuppgifter

Koop3mmc tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat avslöjande och obehörig ändring. Om du anser att dina uppgifter inte är ordentligt skyddade eller om det finns tecken på missbruk, vänligen kontakta vår kundtjänst eller via [email protected]

- Tillgång till personuppgifter skyddas av ett användarnamn och lösenord.