Privaatsuspoliitika

Koop3mmc, Bergweidedijk 38, 7418 AA, Deventer, vastutab käesolevas privaatsusavalduses kajastatud isikuandmete töötlemise eest.

Kontaktandmed:
Koop3mmc, Bergweidedijk 38, 7418 AA, Deventer, +31 6 49 17 25 20

Isikuandmed, mida me töötleme

Koop3mmc töötleb teie isikuandmeid, sest te kasutate meie teenuseid ja/või annate need andmed meile ise. Allpool on ülevaade meie poolt töödeldavatest isikuandmetest:
- Ees- ja perekonnanimi
- Aadressi andmed
- Telefoninumber
- E-posti aadress
- IP-aadress
- Asukoha üksikasjad
- Andmed teie tegevuse kohta meie veebisaidil
- Klientide kontaktandmete loetelu rakenduse kaudu
- Internetibrauser ja seadme tüüp

Erilised ja/või tundlikud isikuandmed, mida me töötleme

Meie veebisait ja/või teenus ei kavatse koguda andmeid alla 16-aastaste külastajate kohta. Välja arvatud juhul, kui neil on vanemate või eestkostja nõusolek. Me ei saa siiski kontrollida, kas külastaja on vanem kui 16-aastane. Seetõttu soovitame vanematel olla kaasatud oma laste veebitegevusse, et vältida laste andmete kogumist ilma vanemate nõusolekuta. Kui olete veendunud, et oleme kogunud alaealise isikuandmeid ilma sellise nõusolekuta, võtke meiega ühendust aadressil [email protected] ja me kustutame need andmed.

Mis eesmärgil ja mis alusel me töötleme isikuandmeid

Buy3mmc töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

- Teile helistamine või e-posti teel saatmine, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks.
- Teavitada teid meie teenuste ja toodete muudatustest
- Teile kaupade ja teenuste tarnimiseks

Automatiseeritud otsuste tegemine

Koop3mmc ei tee automatiseeritud töötlemise alusel otsuseid küsimustes, mis võivad üksikisikuid (oluliselt) mõjutada. Need on otsused, mida teevad arvutiprogrammid või -süsteemid, ilma et inimene (nt Koop3mmc töötaja) oleks kaasatud.

Kui kaua me säilitame isikuandmeid

Koop3mmc ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on rangelt vajalik teie andmete kogumise eesmärkide täitmiseks. Seejärel säilitame andmeid kuni ühe aasta jooksul kirjeldatud statistilistel eesmärkidel. Seejärel andmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui on olemas õiguslik kohustus, mis nõuab pikemat säilitamist (näiteks seitsmeaastane maksude säilitamise kohustus makseandmete puhul).

Isikuandmete jagamine kolmandate isikutega

Koop3mmc ei müü teie andmeid kolmandatele osapooltele ja annab neid ainult siis, kui see on vajalik meie ja teie vahelise lepingu täitmiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks. Ettevõtetega, kes töötlevad teie andmeid meie nimel, sõlmime töötluslepingu, et tagada teie andmete sama turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tase. Koop3mmc jääb selle töötlemise eest vastutavaks.

Küpsised või muud sarnased tehnikad, mida me kasutame

Koop3mmc kasutab funktsionaalseid, analüütilisi ja jälgimise küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse teie arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni brauserisse, kui külastate seda veebisaiti esimest korda. Koop3mmc kasutab puhtalt tehnilise funktsiooniga küpsiseid. Need tagavad, et veebileht töötab korralikult ja et näiteks teie eelistused jäävad meelde. Neid küpsiseid kasutatakse ka selleks, et veebisait korralikult toimiks ja optimeerida seda. Lisaks paigutame küpsiseid, mis jälgivad teie surfikäitumist, et saaksime pakkuda kohandatud sisu ja reklaami. Juba teie esimesel külastusel meie veebilehele teavitasime teid nendest küpsistest ja küsisime teie luba nende paigutamiseks. Te saate küpsiste kasutamise keelata, kui te seadistate oma internetibrauseri nii, et see ei salvestaks enam küpsiseid. Samuti saate oma brauseri seadete kaudu kustutada kõik varem salvestatud andmed. Selgituseks vt: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Andmete vaatamine, muutmine või kustutamine

Teil on õigus oma isikuandmeid vaadata, parandada või kustutada. Lisaks on teil õigus võtta tagasi oma võimalik nõusolek andmete töötlemiseks või esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele Koop3mmc poolt ning teil on õigus andmete ülekantavusele. See tähendab, et võite esitada meile taotluse saata teie kohta arvutifailis olevad isikuandmed teile või mõnele teisele teie poolt nimetatud organisatsioonile. Te võite saata taotluse oma isikuandmetega tutvumiseks, nende parandamiseks, kustutamiseks või edastamiseks või taotluse oma nõusoleku tagasivõtmiseks või vastuväite oma isikuandmete töötlemiseks aadressil [email protected]. Selleks, et tagada, et taotlus on esitatud teie poolt, palume teil saata koos taotlusega koopia oma isikut tõendavast dokumendist. Märkige selles koopias mustalt ära oma passifoto, MRZ (masinloetav tsoon, numbrite riba passi allosas), passi number ja kodaniku teenindusnumber (BSN). See on vajalik teie eraelu puutumatuse kaitsmiseks. Me vastame teie taotlusele võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui nelja nädala jooksul. Koop3mmc soovib teile ka juhtida tähelepanu, et teil on võimalus esitada kaebus riiklikule järelevalveasutusele, isikuandmete ametile. Seda saate teha järgmise lingi kaudu: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Kuidas me kaitseme isikuandmeid

Koop3mmc suhtub teie andmete kaitsesse tõsiselt ja võtab asjakohased meetmed, et vältida andmete väärkasutamist, kadumist, loata juurdepääsu, soovimatut avalikustamist ja loata muutmist. Kui te tunnete, et teie andmed ei ole nõuetekohaselt kaitstud või on märke väärkasutamisest, võtke palun ühendust meie klienditeenindusega või [email protected] kaudu.

- Juurdepääs isikuandmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga.